Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, p.o.

Základní škola

Základní škola a Mateřská škola Úterý se nachází 38 km od Plzně v okrese Plzeň – sever na rozhraní s okresy Tachov a Karlovy Vary.

Součástí školy je mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Jedná se o malotřídní školu, která poskytuje základní vzdělání od 1. – 5. ročníku. V současnosti jsou žáci rozděleni do jedné třídy.

Výuka probíhá dle vlastního vzdělávacího programu RVP – ŠVP „Pojďme se učit“. Školní vzdělávací program naplňuje požadavky rámcového vzdělávacího programu. Naše škola je spíše školou rodinného typu, s menším počtem žáků, což umožňuje uplatňovat individuální přístup ke všem žákům. Naším cílem je poskytovat podmínky pro rozvoj každého jedince. 

 škola1

 

nejnovější

Poslední soubory

konkurz na ředitele (Dokumenty ZŠ)
plakat-2 (Dokumenty ZŠ)

utery