Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, p.o.

Školní družina

ŠD

 

Vítáme Vás v oddělení Školní družiny

Provoz ŠD:

  • ráno: 7.00 - 7.45 hod.
  • dopoledne: 11.35 - 12.30 hod.
  • odpoledne: 13.00 - 16.00 hod.

Co žák potřebuje do ŠD:

  • převlečení na sport/ vycházku (oblečení by mělo být podepsáno)
  • papírové kapesníky
  • notýsek na informace
  • ostatní po domluvě s vychovatelkou

Školní družina slouží především k odpočinku, k rozvoji zájmů žáků v době po vyučování a efektivnímu využití volného času. Dává také prostor pro komunikaci mezi dětmi navzájem, rodiči a vychovatelkou. Navštěvují ji žáci 1. – 5. ročníku základní školy. Její činnost vychází z pedagogiky volného času. Snaží se o vytvoření místa pro odpočinek žáků po vyučování a aktivního, sportovního využití volného času.

Maximální kapacita našeho oddělení je 40 žáků. Ve školním roce 2019/2020 navštěvuje ŠD celkem 10 žáků. Celé oddělení je věkově smíšené. Svou činnost vykonává každý den v závislosti na rozvrhu hodin základní školy pro příslušný školní rok. 

nejnovější

Poslední soubory

konkurz na ředitele (Dokumenty ZŠ)
plakat-2 (Dokumenty ZŠ)

utery